skip to Main Content

L1080666

Periode: 2013-2015

Hockeyvereniging de Terriers bestaat sinds 1949 en telt rond de 850 leden. Het is een vereniging waarbij gezelligheid een belangrijke rol speelt. Het clubhuis is op sportcomplex Het Vennewater gelegen in een groene wijk in het zuidwesten van Heiloo. Het clubhuis is in 1977 gebouwd, met beneden de kleedkamers en daarboven de bar en het balkon dat uitzicht geeft over de velden.

Vraag van het bestuur was om het verouderde gebouw uit de zeventiger jaren zodanig te revitaliseren dat het voor de komende 25 jaar aan de eisen van ruimte, comfort, veiligheid en toegankelijkheid zou kunnen voldoen. Leidraad hierbij waren het eisenpakket en de aanbevelingen van uit de Nederlandse Hockeybond.

Er is na veel beraad een plan tot stand gekomen dat voorzag in een uitbreiding op de begane grond, waar trainersruimte, horecaopslag en de geventileerde(!) opslag van de keeperstassen zijn geplaatst.

De volgens de KNHB vereiste EHBO/scheidsrechterruimte is in de voormalige lockerruimte geplaatst. Op de begane grond zijn de toiletgroepen verplaatst  en uitgebreid met een separaat invalidentoilet. Om de toegankelijkheid te vergroten is een eenvoudige personen/goederenlift aangebracht.

Dankzij de uitbreiding kon het huidige smalle balkon tot een praktische maat verbreed worden.  Zo werd het mogelijk om tafels en banken op het balkon te plaatsen waardoor er meer beleving vanaf het balkon zou kunnen plaatsvinden.

Op de verdieping is de trap verplaatst en is een fraaie doorbraak aangebracht tussen de beide kantineruimten. Hierdoor ontstaat optisch één grote ruimte die te scheiden is in het geval van bijvoorbeeld jaarvergaderingen of teambijeenkomsten.

Bestaande situatie:

Clubhuis bestaand

 

Voorstellen:

Terriers 1
Terriers 2

Terriers bg
Terriers verdieping_2